ALGEMENE VOORWAARDEN

Nederland ICT Voorwaarden
DuPho Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, dienstverlening, producten en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 en de DuPho Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden treft u hieronder aan.

Op alle TriConsulting IT gerelateerde, Webhosting, Webdesign of Streaming dienstverlening gelden de voorwaarden opgesteld door NL Digital. Klik hier om deze in te zien.

Op alle TriConsulting en Picapics.nl Digital Design & Photography dienstverlening gelden de voorwaarden opgesteld door DuPho. Klik hier om deze in te zien.

On all TriConsulting IT related services including Webhosting, Webdesign and Streaming  the general conditions drafted by NL Digital apply. Click here to see the conditions.

On all TriConsulting and Picapics.nl Digital Design & Photography services gelden the general conditions drafted by DuPho apply. Click here to see the conditions.